جشن سه سالگی کسا

جشن سه سالگی کسا

جشن سه سالگی کسا در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۶ در سالن کوثر واقع در خیابان سه راه حکیم نظامی  باح ضور پرشور مردم انجام گرفت.

حضور دوستان عزیزی چون محسن یگانه، حسام ناصری و استاد طاهر زاده عزیز

ارسال نظر متوقف شده است.