مراسم افطاری کسا

مراسم افطاری کسا

مراسم افطار کسا در ماه مبارک رمضان ۱۳۹۶ با حضور همراهان کسا برگزار گردید

ارسال نظر متوقف شده است.