خـیـریـه کـسـاحمایت کودکان مبتلا به سرطان

موسسه کسا...

” کسا” موسسه ای مردم نهاد است که با تکیه بر مشارکت های مردمی و کمک های انسان دوستانه، اعم از نقدی، کالا و خدمات، به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان می پردازد.
حمایت همه جانبه از این کودکان و خانواده آنها نیاز روز افزونی به پشتیبانی نیکوکاران دارد.
موسسه “کسا” با جلب مشارکت های مردمی در هر نوع و اندازه سعی دارد منابع لازم جهت حمایت از این کودکان را فراهم سازد تا در سایه آن هیچ کودکی در اثر عدم توان مالی خانواده، نعمت زندگی را از دست ندهد.
به همین منظور، موسسه “کسا” روش های متنوعی را تدارک دیده است تا نیکوکاران با توجه به شرایط خویش، به راحتی قادر به یاری کودکان مبتلا به سرطان باشند.
یاور گرامی، اگر می خواهید یاری گر موسسه کسا باشید تا بتوانیم با حمایت از این کودکان، شادی و امید به زندگی را به آنان و خانواده هایشان هدیه دهیم، با روش های زیر می توانید به جمع یاوران کسا بپیوندید.