موسسه خیریه کسا با هدف حمایت و تامین هزینه درمانی کلیه کودکان مبتلا به سرطان زیر شانزده سال، تاسیس و ثبت گردیده است.
کودک مبتلا به سرطان برای بازگشت به سلامت طبیعی، نیاز به درمان های پر هزینه دارد که از توان اکثر والدین بیرون است.
این دلیل پیدایش موسسه مردم نهاد “حمایت از کودکان مبتلا به سرطان اصفهان” با نام اختصاری”کسا” میباشد.
نام کسا برگرفته از سه واژه کودک، سرطان و امید بوده و لوگوی آن کودکیست شاد به رنگ سبز، که نماد امید به زندگیست.
موسسه “کسا” در سال ١٣٨٩ به صورت همکار با موسسه “محک” شروع به فعالیت نمود و نهایتا در شهریور ماه سال ١٣٩٣ با شماره ۴١٠٠ به ثبت رسید.
هدف این موسسه در حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها خلاصه می شود تا والدین بتوانند فارغ از دغدغه های تامین هزینه های درمان، تمام توجه خود را معطوف به روند درمانی فرزند خویش نمایند و هیچ خانواده ای بعلت عدم تواناییمالی، کودک مبتلا به سرطان خود را از دست ندهد.
کسا موظف است کلیه کودکان مبتلا به سرطان زیر شانزده سال را بدون در نظر گرفتن ملیت، مذهب، محل زندگی، نوع سرطان یا مقدار هزینه درمان، پذیرش کرده و تا هر سنی که درمان ادامه دارد، حمایت کند.
موسسه خیریه کسا، موسسه ای کاملا مردم نهاد بوده و فعالیت آن بر پایه کمک های انسان دوستانه مردم نیکوکار بنا نهاده شده است
که در قالب طرح های مشارکت ماهیانه، دریافت قلک، سفارش استند های تبریک و تسلیت، برگزاری بازارچه خیریه و جذب کمک های مستقیم مردمی با واریز به حساب های بانکی کسا می باشد.

شماره حساب های خیریه کسا

جهت دسترسی به شماره حسابهای کسا بر روی لینک کلیک نمایید