این بخش توسط مددکاران با سابقه و مجرب اداره میگردد، چرا که برخورد با والدین کودک مبتلا به سرطان، نیاز به مهارت ویژه دارد.
مهم ترین اقدام مددکاران، در ابتدا ایجاد آرامش در والدین کودک بوده، تا خانواده بتواند با امید و تمرکز بر روند درمان، کودکش رادرمسیر بهبودی همراهی نماید.
پس از آن مددکاران، با کسب اطلاعات خانوادگی، فردی و پزشکی، پرونده بیمار را کامل کرده و با توجه به شرایط بیمار، درصد حمایتی او را تعیین می نمایند.
از آن لحظه کودک تحت حمایت موسسه کسا قرار می گیرد.
توضیحات ساده و روشن در مورد دارو و درمان و پرداخت هزینه ها، از اقدامات بعدی مددکاران بشمار می آید.
بخش مددکاری کسا ضمن رعایت اصول و ارزشهای مددکاری، مبنی برحفظ شئونات و اسرار بیماران ، مسؤ لیت ارائه خدمات مادی و خدمات حمایتی جانبی را بر عهده دارد.

ارائه خدمات مشاوره روانشناسی رایگان، با کمک روانشناسان داوطلب، از وظایف این بخش محسوب میگردد.
از آنجایی که سرطان کودک، آشفتگی روحی زیادی در خانواده بوجود میآورد، حضور روانشناسان با تجربه در کنار این خانواده ها بسیار ضروری و مفید خواهد بود.
این مشاوره ها به منظور آموزش ارتباط صحیح والدین با کودک بیمار و دیگر کودکان داخل خانواده و همچنین در جهت بهبود روابط والدین با یکدیگر میباشد.
مشاوره مرتب در طول درمان، منجر به ایجاد شرایط خانوادگی مناسبتر گردیده و باعث پاسخگویی بهتر و سریعتر کودک به درمان خواهد بود.

این اتاق در بیمارستان امید با هدف ایجاد مکانی سرگرم کننده و مفرح برای کودکان ایجاد و تجهیز گردیده است تا کودکان ساعاتی را به دور از تنش های درمان، به بازی با همدیگر مشغول شده و روحیه شاد خود را باز یابند.

موسسه خیریه کسا، موسسه ای مردم نهاد بوده و با تکیه بر مشارکت های مردمی فعالیت میکند، لذا تمامی فعالیت این بخش بر ارائه خدمات و پاسخگویی به نیکوکاران متمرکز گردیده است.
این بخش توسط داوطلبین و پرسنل رسمی اداره شده و شامل بخش های قلک، اشتراک، استند تبریک و تسلیت، جذب حامیان مالی، پاسخگویی به نیکوکاران حضوری یا غیر حضوری و پیک کسا میباشد.

اتاق فکر با بهره گیری از تخصص کارشناسان فنون مختلف، اساتید و ایرانیان فعال در سراسر دنیا در زمینه نوآوری و ایجاد منابع مالی جدید برای کسا تشکیل گردیده است. این داوطلبین، به صورت حضوری یا غیر حضوری، با تبادل فکر و اندیشه های نوین میکوشند تا کسا را در جهت استفاده از منابع مالی جدید یاری دهند.
همچنین در راستای تبلیغات و معرفی کسا، علاوه براستفاده از روش های معمول تبلیغات، در جستجوی زمینه های جدید و مدرن میباشند.