روش عضویت ماهیانه، یکی از متداول ترین و ساده ترین روش های کمک به کسا می باشد.


کافیست با دفتر کسا تماس گرفته  ویا از طریق ثبت فرم عضویت در انتهای همین صفحه مبلغ مورد نظر خود را ثبت فرمایید.
پیک کسا، پس از هماهنگی، به آدرس شما مراجعه کرده و مبلغ عضویت را به صورت ماهیانه، یا با هر فاصله زمانی که شما مایل باشید، دریافت و به شما رسید خواهد داد.
کسا با تکیه بر مشارکت های مردمی که قسمت قابل توجهی از آن از طریق همین اشتراکهای ماهیانه تامین میگردد، حدود ٨٠٠ کودک مبتلا به سرطان را حمایت کرده وتمامی هزینه های درمانی این کودکان را میپردازد.

یاریتان را ارج نهاده و از مشارکتتان در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، سپاسگزاریم