هر موسسه مردم نهادی نیاز دارد تا به صورت مداوم با مردم در تعامل باشد و ضمن معرفی موسسه و اهداف آن، گزارشی از فعالیتهای انجام شده و اهداف پیش رو ارائه دهد.
موسسه کسا با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان می کوشد تا بنا بر اصل شفافیت و پاسخگویی، به مناسبت های مختلف همایش هایی را برگزار نماید تا علاوه بر ارتباط مستقیم با مردمی که حمایت گر این موسسه هستند، به گفتگو و پرسش و پاسخ بنشیند تا انسان های نیکوکار نتیجه هم یاری خویش را ملاحظه کرده و در جریان روند حمایت از کودکان مبتلا به سرطان قرار گیرند.


در این همایش، مسؤلین کسا آماده جوابگویی به سوالات حاضرین خواهند بود.


عزیزان نیکوکاری که با موسسه کسا همکاری می نمایند، با شرکت در این همایش ها، علاوه بر آشنایی بیشتر با موسسه کسا و اهداف و عملکرد آن، می توانند با دریافت بروشور و خبرنامه های جدید از آخرین تحولات و فعالیت های موسسه کسا مطلع گردند.


همچنین با پیشنهادات و انتقادات مفید، کسا را در بهبود روند خویش یاری دهند.


موسسه کسا قدردان عزیزانی است که با صرف وقت و انرژی با شرکت در این همایش ها علاوه بر حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، مانند سفیری پیام این کودکان را به بطن جامعه انتقال می دهند.

downloadfreenulled