موسسه خیریه کسا نهادی مردمی بوده و تمامی منابع مالی آن از طریق مشارکتهای مردمی تامین میگردد.
با توجه به این نکته میتوان به اهمیت نقش تک تک افراد جامعه در فرآیند حمایت از کودکان مبتلا به سرطان پی برد.
یکی از مهمترین گردهم آیی های مردمی در جهت تامین هزینه درمانی کودکان مبتلا به سرطان، برپایی بازارچه هاست، که با اهداف مختلفی تشکیل میگردد.


با توجه به تاکید کسا بر فرهنگ سازی اجتماعی، یکی از اهداف مهم کسا از برپایی بازارچه ها، علاوه بر کسب درآمد، بوجود آمدن زمینه مشارکت های مردمی در مسولیتهای اجتماعی میباشد.


در برپایی این بازارچه ها و تهیه اجناس و لوازم و مواد غذایی آن، افراد داوطلب بسیاری شرکت دارند و از طریق همین افراد و دیگر دوستانشان تبلیغات وسیعی برای دعوت از عموم مردم برای شرکت دربازارچه انجام میشود.
هر خانواده ای به نوبه خود، با اطلاع رسانی به دوستان و آشنایان و با شرکت در بازارچه، سهم اجتماعی خود را در این همایش بزرگ مردمی ایفا می کند.
خانواده ها به همراه فرزندانشان در این بازارچه ها شرکت کرده و علاوه بر خرید از بازارچه به منظور حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، فرهنگ کمک به همنوع را به صورت عملی به فرزندانشان می آموزند.

کسا قدردان تک تک انسان های والاییست که همواره دغدغه کمک به همنوع را داشته و در هر جایگاهی که هستند، هر آنچه از دستشان بر آید، در خدمت به خلق انجام میدهند.