در سال ١٣٨۴ جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، فعالیتی فرهنگی را در بخش اطفال مبتلا به سرطان بیمارستان امید، با هدف ایجاد فضای شادتر برای کودکان بستری آغاز نمودند.


در روند این فعالیت ها، دانشجویان دریافتند که بیشتر کودکانی که با ادامه درمان به موقع و کامل، امکان سلامتی و حیات می یابند، به علت هزینه های سرسام آور، مجبور به ترک درمان در میانه مسیر بهبودی شده و کودکی که رنج شیمی درمانی را تحمل نموده، ناچارا دچار عود بیماری گردیده و فرصت بهبودی را از دست میدهد.


آگاهی از این حقیقت تلخ، آغازگر جریانی شد که با همکاری موسسه خیریه محک، همت یاوران نیک نفس و همکاری داوطلبین کوشا در سال ١٣٨٩ منجر به تشکیل هسته اولیه این مؤسسه در بیمارستان امید گردید.


تاسیس کسا

با گرد ه م آیی افراد معتمد و پزشکان مسئول و درد آشنا، تحت عنوان هیئت امنا و هیئت مدیره، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان اصفهان با نام اختصاری “کسا” در شهریور ماه ١٣٩٣ با شماره ۴١٠٠ به ثبت رسید.
نام “کسا” بر گرفته از سه واژه کودک، سرطان و امید بوده و لوگوی آن کودکیست شاد به رنگ سبز که نماد زندگی و امید است.

در حال حاضر موسسه خیریه کسا حدود ٨٠٠ کودک مبتلا به سرطان را تنها با بهره گیری از کمکهای انسان دوستانه مردم و با همت پرسنل رسمی و داوطلب خویش حمایت میکند.


ما شاهد پدر و مادران زیادی بوده ایم که مژده سلامتی فرزندشان را برای ما به ارمغان آورده اند.
رویدادی که بدون یاری حق، کوشش کادر درمانی، همت پرسنل رسمی و داوطلب و همیاری تک تک یاوران موسسه کسا تحقق نمیافت.


امید است با همراهی یکدیگر بیش از پیش شاهد چنین رویدادهایی بوده و هیچ خانواده ای بعلت عدم توان مالی، کودک مبتلا به سرطان خود را از دست ندهد.