فلسفه وجودی کسا آگاهی از این حقیقت تلخ بود که بسیاری از کودکان مبتلا به سرطان، که با ادامه درمان کامل و به موقع، امکان سلامتی و حیات می یابند، به علت هزینه های سرسام آور درمانی، مجبور به ترک درمان می شوند. بنابراین موسسه کسا، با اتکا به حمایت های نیکوکاران و کمک های مردمی، فعالیت اصلی و محوری خود را تامین هزینه های درمانی کودکان مبتلا به سرطان قرار داده است.

اقدامات تامین هزینه های درمان

از عمده اقدامات این بخش، تامین هزینه های دارو ، شیمی درمانی، رادیوگرافی ، ام – آر- آی، سی تی اسکن، رادیو تراپی، آزمایشگاه، جراحی و صورتحساب بیمارستان باشد.


موسسه کسا با حفظ کرامت انسانی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها می کوشد تا شرایطی ایجاد کند که این کودکان، شادمان و امیدوار، مراحل درمان را طی کرده و خانواده کودک بتواند توجه خود را تنها به روند درمانی کودک معطوف دارد

این هزینه ها پس از پرداخت توسط خانواده کودک، با ارائه اصل مدارک پزشکی، به خانواده برگشت داده می شود تا ادامه درمان امکان پذیر گردد.