موسسه خیریه کسا با هدف حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنان تاسیس گردیده است.
ماموریت این موسسه فراهم نمودن امکانات لازم برای بازگشت کودک به جاده سلامتی است.
این امکانات شامل تامین هزینه های درمان و همچنین حمایت های جانبی مرتبط با درمان کودک یا خانواده او در طول درمان می باشد.
موسسه خیریه کسا، موسسه ای مردم نهاد بوده و با اتکا به مشارکت های مردمی و بشردوستانه اداره می شود. در این موسسه، داوطلبین و پرسنل رسمی، صمیمانه، دوش به دوش یکدیگر برای تحقق بخشیدن به این اهداف تلاش می کنند.
موسسه خیریه کسا قدرشناس کمک های مردمی و انسان دوستانه بوده و همت دارد تا این ارزش والای انسانی را ترویج نماید.
کسا خود را موظف می داند که با شفافیت و مسؤلیت پذیری، امین کمک های مردمی بوده و در راه تحقق یافتن اهداف این موسسه حمایتی، به بهترین نحو از آن استفاده کند.