گلها زیبایند، اما نه به زیبایی کودکانی که شادمانی و سلامتی، را دوباره تجربه میکنند.

استند های تبریک کسا، جایگزینیست برای سبد های گلی که در مراسم مختلف، برای دوستان خود ارسال میکنید و ارسال آن، نشانی از همراهی شما در تامین هزینه دارو و درمان این کودکان بوده و به همراه دوستان خود، در بازیابی سلامتی این کودکان، موثر و سهیم خواهید بود.


بی تردید شادی و بهبودی کودکان معصوم مبتلا به سرطان، شادی و موفقیت روزافزون عزیزان شما را نیز به همراه خواهد داشت.

استند کسا به ابعاد ٩٠ سانتیمتر در ٢ متر موجود است. متن و طراحی گلهای آن بگونه ایست که پیام تبریک شما را به زیبایی منعکس میگرداند.

این استند تحت نام شما بعنوان اهدا کننده، تهیه گردیده و توسط پیک کسا به محل برده و باز گردانده خواهد شد.
بیایید انتخاب کنیم، آنچه را برای دوستانمان به ارمغان میبریم.

https://www.freedownload.network/