درمان یار فردی است که هزینه یک ماه دارو و درمان یک یا چند کودک مبتلا به سرطان را تقبل می کند.

شما می توانید با تقبل هزینه یک ماه دارو و درمان حداقل یک کودک مبتلا به سرطان، به جمع درمان یاران کسا بپیوندید و با قبول این هزینه در مراحل سخت درمان، یاور کودکان بوده و در مسیر بهبودی، دست کوچکشان را بگیرید.


با توجه به برآوردهای انجام شده، هزینه طی نمودن فرآیند درمان و تامین داروهای لازم برای هر کودک مبتلا به سرطان در هر ماه، ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال (صد و پنجاه هزار تومان) می باشد که شما یاور گرامی می توانید با تقبل هزینه درمان یک یا چند کودک،  بالغ برآنها را در مراحل سخت درمان همراهی کرده و موسسه کسا را در تامین هزینه های درمانی و دارویی کودکان یاری نمایید.
همیار گرامی، در صورت تمایل با تماس یا مراجعه به دفتر موسسه کسا و یا پرداخت های نقدی به حساب های بانکی کسا، به جمع درمان یاران کسا بپیوندید.