یکی از ساده ترین روش های کمک به موسسه کسا، واریز مستقیم به حساب های موسسه با نام “موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان اصفهان” می باشد.

یاور گرامی در نظر داشته باشید که با مشارکت تک تک شما نیکوکاران است که قادر خواهیم بود لبخندی بر لب این کودکان و خانواده آنها بنشانیم و امید به زندگی را در آنها بارور سازیم.

موسسه کسا باور دارد که یاوران کسا علاوه بر حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها، از رضایت باطنی ناشی از کمک به هم نوع نیز بهره خواهند برد.

شماره حساب های کسا