شانس بهبودی در کودکان مبتلا به سرطان چقدر است؟

طبق آمار، شایع ترین نوع سرطان در کودکان،
سرطان خون است که از هر سه کودک مبتلا به سرطان، دو کودک، به شرط درمان کامل، بهبود می یابند.

شرایط کسا برای پذیرش کودکان چیست؟

تنها دو شرط لازم است:
١- کودک مبتلا به سرطان باشد.
٢- کودک در هنگام ابتلا، کمتر از شانزده سال، سن داشته باشد.

وظیفه اصلی کسا چیست؟

تامین کلیه هزینه های درمانی کودک مبتلا به سرطان، اعم از دارو، آزمایشگاه، شیمی درمانی، بیمارستان،
رادیوتراپی، جراحی و……. با حفظ شأن و منزلت والدین و کودکان

در آمد کسا از چه منابعی تامین میشود؟

کسا موسسه ای مردم نهاد و غیر دولتی است که تمامی در آمد آن از مشارکت مردم تامین شده و همیاری آنها
فارغ از نوع و مبلغ آن، کسا را قادر به حمایت ازاین کودکان نموده است.