موسسه خیریه کسا با انگیزه والای کمک به همنوع می کوشد تا با معرفی هدف با ارزش حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، توجه نیکوکاران را به هم یاری با این موسسه معطوف نماید.


یکی از منابع مهم و با ارزش کمک های مردمی در فرهنگ ما ایرانیان، نذورات می باشد و انسان های نیکوکار فراوانی به این امر مهم مذهبی مبادرت می ورزند.
با توجه به امر مهم تغذیه در کودکان مبتلا به سرطان در حین درمان و از آنجا که بسیاری از نیکوکاران، نذورات خود را به صورت مرغ یا گوشت ادا می کنند، موسسه کسا با پذیرش وجه نقد این نذورات و تبدیل آن به مرغ و گوشت، کوشیده است تا مانند پلی بین کودکان مبتلا به سرطان و خیرین عمل کند و قدمی در راه اصلاح تغذیه این کودکان در حین درمان بردارد.

یاور گرامی، برای ادای نذر خود می توانید ضمن تماس با دفتر کسا، مبلغ مورد نظر را به حسابهای کسا واریز نمایید.
برای اطمینان از سلامتی و بهداشت گوشت و بسته بندی یکسان، بقیه مراحل توسط کسا و طبق استاندارد، انجام گرفته و پس از رسیدن بسته های گوشت به دفتر، با پیامک، شما را از ادای نذر مطلع مینماییم.

نذورات گوشت، هر روز به صورت بسته های ٧۵٠ تا یک کیلوگرم، در دفتر کسا موجود است وهنگام مراجعه والدین به دفتر، برای دریافت هزینه های درمان، بین آنان توزیع میشود