۱ – مطالب وبسایت کسا صرفاً به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و یا کسب اطلاعات تخصصی در حوزه‌های مالی، حمایتی و درمانی مؤسسه می‌باشند.

۲ – حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) منحصراً متعلق به مؤسسه خیریه کسا بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به مؤسسه، فقط با صدور مجوز کتبی از طریق روابط عمومی کسا مجاز است.

۳ – مؤسسه خیریه کسا با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک به کودکان مبتلا به سرطان را دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک کسا و یا تبلیغ برای کسا در سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت مؤسسه  انجام دهید. هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی مؤسسه کسا غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.

۴ -موسسه خیریه کسا به جز دفاتری که مشخصات آنها در وبسایت قید شده، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد.