گزارش سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ هزینه دارو و درمان کودکان تحت حمایت کسا

گزارش سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ هزینه دارو و درمان کودکان تحت حمایت کسا

در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ هزینه دارو و درمان کودکان تحت حمایت کسا بیش از ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. این مبالغ تنها با همیاری شما عزیزان تامین شده و ادامه این مسیر تنها با مهربانی‌های شما امکان پذیر است.
روش‌های مشارکت و همیاری نقدی:
1️ شماره کارت موسسه خیریه کسا: ️️️️️️️ ۶۱۰۴-۳۳۷۹-۴۵۴۲-۳۹۳۵ ️️️️️️️
شماره حساب: ۵٢١٨١٨١٨١۶
نزد بانک ملت به نام موسسه خیریه کسا
2️ از طریق وب سایت موسسه خیریه کسا ️www.kassa-charity.org و گزینه کمک آنلاین
3️ پرداخت از طریق اپلیکیشن همراه کارت
ارسال یک نظر