موسسه خیریه کسا در کنار دریافت کمک های نقدی، آمادگی قبول بعضی از اقلام به صورت کالاهای اهدایی را نیز دارد.
با توجه به حمایت جانبی کودکان مبتلا به سرطان توسط این موسسه که با هدف ارتقاء کیفیت زندگی کودک برای پاسخگویی بهتر به درمان انجام می گیرد، این موسسه پذیرای کالاهای اهدایی مورد نیاز موسسه می باشد.

موسسه کسا خواهشمند است قبل از اهدای هر گونه کالا با تماس با دفتر موسسه از لیست اقلام مورد نیاز مطلع شوید.

با توجه به اصل شفافیت در موسسه کسا، برای کلیه اقلام غیر نقدی نیز رسید اهدایی صادر می شود و ارزش ریالی آن در حساب های موسسه منظور می گردد.