همراهان گرامی

پیام تبریک یا تسلیت خود را با ارسال این استندها به دوستانتان ابلاغ نموده و به همراه دوستانتان در بازیابی سلامتی کودکان مبتلا به سرطان، مشارکت نمایید.