توضیحات تصویر

هیات مدیره

اقامت به روز شده و ما را برای آخرین اخبار در صنعت دنبال کنید!

t
t
t
t
e
e
e
e

ما در کسا، با خدای خویش عهد بسته ایم تا با مهرورزی و همراهی شما درمان کودکان مبتلا به سرطان را سهل نماییم. به امید روزی که جز اشک شوق، اشکی از چشمی سرازیر نگردد.

دکتر علیرضا معافی

فوق تخصص آنکولوژی کودکان و عضو هیات امنای موسسه خیریه کسا

در این سالها تنها با اتکا به حمایت شما نیکوکاران توانستیم قدمی در راه حمایت این کودکان معصوم برداریم و ریشه های نوعدوستی را با مهر سرشار شما آبیاری کردیم.

محمدرضا احمدی

مدیرعامل موسسه خیریه کسا

با شما عهد میبندیم که چون گذشته، شفافیت را سر لوحه اعمال خود قرار دهیم و امین کمک های نوعدوستانه شما عزیزان باشیم.

حاج حسین احمدی

رییس هیات مدیره موسسه خیریه کسا