نویسنده: شیرین شریعتی

بهاری دیگر از راه رسید، و هر بار، بهار، با آمدنش، نوید رویش و امید را به ارمغان می‌آورد. خانواده صمیمی کسا نیز به استقبال این سبزی و خرمی می‌رود. کسا از اولین روز تولد، اول با اتکا به لطف خداوند و بعد به پشتیبانی نیکوکاران دریادل خود، به قلب طوفان زد. طوفانی که هستی بسیاری از کودکان و بنیاد بسیاری از خانواده ها را نشانه رفته بود. کمر همت بستیم تا در کنارشان باشیم، نه فقط برای همدردی، بلکه برای برداشتن بار سنگین هزینه‌ها، برای آنکه از هستی ساقط نشوند. و از همه مهم تر برای آنکه هر دارویی که با قلم پزشک‌شان بر صفحه کاغذ نگاشته شد،

پویش نهال امید کسا پویش نهال امید کسا به همت جمعی از داوطلبان و با حمایت و استقبال مسئولین موسسه کسا رقم خورد. در این طرح که با هدف اهمیت دو جانبه و همزمان به تامین هزینه درمان کودکان مبتلا به سرطان تحت حمایت کسا و همچنین اهمیت درختکاری و توجه به محیط زیست شکل گرفت با همراهی و استقبال خیرین و نیکوکاران در اسفند ماه 1401 به عمل درآمد. شعار این طرح ((حال خوب بکاریم)) است و همه شما عزیزان را دعوت به حال خوب و انجام یک کار فوق العاده زیبا می‌کند.   در این طرح شما می توانید تعداد نهال مورد