توضیحات تصویر

شماره حساب های کسا

نیکوکار گرانقدر

از اینکه تمایل به اهدای کمک های نقدی خود به کودکان مبتلا به سرطان تحت پوشش کسا را دارید از شما سپاسگزاریم.

شماره حساب‌های موسسه خیریه کسا در زیر درج گردیده است. در صورت تمایل می توانید با مراجعه به تمام شعب بانک‌های زیر در سراسر کشور، کارت به کارت اینترنتی و یا از طریق خودپردازهای عضو شبکه شتاب نسبت به اهدای مبالغ مورد نظر اقدام نمایید.

شماره کارت بانک ملت:

6104-3379-4542-3935

شماره حساب جاری بانک ملت:

5218181816

شماره IBAN شبا بانک ملت:

IR440120000000005218181816

شماره کارت بانک سپه:

5892-1070-4407-6001

شماره حساب جاری بانک سپه:

337800237104

شماره IBAN شبا بانک سپه:

شماره کارت بانک ملی ایران:

6037-9918-9951-9247

شماره حساب جاری بانک ملی ایران:

0138803880000

شماره IBAN شبا بانک ملی ایران:

شماره کارت بانک تجارت:

5859-8370-0237-6347

شماره حساب جاری بانک تجارت:

0601077000

شماره IBAN شبا بانک تجارت:

IR530180000000000601077000