توضیحات تصویر

شماره حساب های کسا

نیکوکار گرانقدر

از اینکه تمایل به اهدای کمک های نقدی خود به کودکان مبتلا به سرطان تحت پوشش کسا را دارید از شما سپاسگزاریم.

شماره حساب های موسسه خیریه کسا در زیر درج گردیده است. در صورت تمایل می توانید با مراجعه به تمام شعب بانک ملت در سراسر کشور و یا کارت به کارت اینترنتی یا از طریق خودپرداز نسبت به اهدای مبالغ مورد نظر اقدام نمایید.

شماره حساب جاری متمرکز:

۵۲۱۸۱۸۱۸۱۶

شماره کارت:

۶۱۰۴۳۳۷۹۴۵۴۲۳۹۳۵

شماره حساب جاری متمرکز:

۰۱۳۸۸۰۳۸۸۰۰۰۰

شماره کارت:

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۱۹۲۴۷

شماره حساب جاری متمرکز:

۰۶۰۱۰۷۷۰۰۰

شماره کارت:

۵۸۵۹۸۳۷۰۰۲۳۷۶۳۴۷