توضیحات تصویر

فروش تقویم 1401

از طریق فرم زیر می توانید تقویم ۱۴۰۱ موسسه خیریه کسا را خرید کنید.

در صورتی که در هر بخش با مشکلی مواجه شدید لطفا با تلفن دفترمرکزی کسا: 03137133 داخلی 2 یا داخلی ۱۰۷ تماس بگیرید.

کلیپ معرفی تقویم ۱۴۰۱