توضیحات تصویر

خرید اینترنتی تقویم ۱۳۹۹

به صفحه خرید اینترنتی تقویم ۱۳۹۹ کسا خوش آمدید.

همیار گرامی!
از اینکه تصمیم دارید با خرید تقویم کسا، به جمع حامیان کودکان مبتلا به سرطان کسا بپیوندید، سپاسگزاریم.

تمامی هزینه های انتشار تقویم و تولید آن توسط حامیان مالی تامین گردیده است و عواید فروش آن به صورت 100 درصدی جهت تامین هزینه های دارو و درمان کودکان تحت پوشش کسا صرف خواهد شد.

اطلاعات درخواست شده، محرمانه تلقی گردیده و تنها جهت طبقه بندی، آمار و نظم امور نیکوکاران، دریافت میگردد.

  • اطلاعات شخصی

    لطفا اطلاعات خود را به زبان فارسی و با دقت وارد نمایید.
  • اطلاعات سفارش

  • قیمت: 500,000 ریال
  • 0 ریال
  • حداقل ۱ و حداکثر ۱۰ عدد
  • 0 ریال