توضیحات تصویر

پرداخت آنلاین

از طریق فرم زیر می توانید مبالغ اهدایی خود را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید.

در صورتی که در هر بخش با مشکلی مواجه شدید لطفا با تلفن دفترمرکزی کسا: 03137133 داخلی 2 و داخلی 112 تماس بگیرید.

  • 0 ریال