توضیحات تصویر

کمک آنلاین

از طریق فرم زیر می توانید مبالغ اهدایی خود را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید.

در صورتی که در هر بخش با مشکلی مواجه شدید لطفا با تلفن دفترمرکزی کسا: 03137133 داخلی 2 تماس بگیرید.

  • لطفا مبلغ را به صورت اعداد انگلیسی وارد نمایید.
  • 0 ریال

از هر سه کودک مبتلا به سرطان، دو نفر با تامین به موقع دارو و درمان مناسب بهبود می یابند!