توضیحات تصویر

کمک آنلاین

از طریق فرم زیر می توانید مبالغ اهدایی خود را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید.

در صورتی که در هر بخش با مشکلی مواجه شدید لطفا با تلفن دفترمرکزی کسا: 03137133 داخلی 2 تماس بگیرید.

شماره حساب بانکی

کمک ارزی (ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور)