توضیحات تصویر

رسانه

فایل لوگوی موسسه خیریه کسا جهت استفاده با فرمت AI

دانلود

 

فایل لوگوی موسسه خیریه کسا جهت استفاده روی پس زمینه سفید

PDF      PSD

فایل لوگوی موسسه خیریه کسا جهت استفاده روی پس زمینه رنگی

PDF      PSD