تبریز برچسب

این جشن هر سال به پاس قدردانی از "مادربزرگ معنوی تسکین" برگزار میگردد که در آن مختصری از عملکرد موسسه تسکین از آغاز تا سال جاری به سمع و نظر خیرین می رسد. این جشن با حضور خیرین شهر تبریز و میهمانانی از موسسه محک و موسسه خیریه کسا اصفهان برگزار گردید. مدیران موسسه خیریه کسا در این برنامه ضمن اعلام حمایت و همکاری همه جانبه با موسسه تسکین بر لزوم ادامه و گسترش همکاری در بخش های مشترک فعالیت هر دو موسسه تاکید کردند. سید حبیب علوی، مدیر مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل موسسه خیریه کسا در این خصوص