موسسه تسکین برچسب

این جشن هر سال به پاس قدردانی از "مادربزرگ معنوی تسکین" برگزار میگردد که در آن مختصری از عملکرد موسسه تسکین از آغاز تا سال جاری به سمع و نظر خیرین می رسد. این جشن با حضور خیرین شهر تبریز و میهمانانی از موسسه محک و موسسه خیریه کسا اصفهان برگزار گردید. مدیران موسسه خیریه کسا در این برنامه ضمن اعلام حمایت و همکاری همه جانبه با موسسه تسکین بر لزوم ادامه و گسترش همکاری در بخش های مشترک فعالیت هر دو موسسه تاکید کردند. سید حبیب علوی، مدیر مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل موسسه خیریه کسا در این خصوص