اهدای نذورات عید قربان

نذر می‌تونه نذر سلامتی باشه و
«نذری می‌تونه دارو باشه» 💚

عید قربان نزدیکه و خیلی از ما نذر قربانی داریم.
امسال هم خیریه کسا مثل هر سال پذیرای مبالغ نذورات شماست و چه زیباست که این مبالغ به جز گوشت قربانی به تهیه داروی کودکان مبتلا به سرطان اختصاص داده بشه.