دفتر مرکزی
دفتر بازار بزرگ اصفهان
کانتر اطلاع رسانی و جذب
شماره تماس مستقیم مسئولین بخش‌های مختلف موسسه کسا
(ساعات پاسخگویی: ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰)
شماره تماس موسسه کسا: ۳۷۱۳۳-۰۳۱
(ساعات پاسخگویی: ۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰)
روزهایی که در طول سال، دفاتر موسسه خیریه کسا هیچ گونه فعالیتی ندارد: