امور اجرایی و تصمیم گیری‌های مختلف در کسا با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می‌گیرد. اعضای هیات مدیره کسا داوطلبانی هستند که در کنار فعالیت‌های رسمی و تخصصی خود، کسا را برای تصمیم گیری های مهم خود یاری می‌دهند.جلسات هیات مدیره هر دو هفته یک‌بار به صورت حضوری در دفتر موسسه برگزار شده و در عین حال تمامی اعضای هیات مدیره برای تصمیم گیری‌های ضروری یا تبادل نظرات و اطلاعات، به صورت غیر حضوری با هم در ارتباط هستند.

محمدرضا احمدی

مدیرعامل

حاج حسین احمدی

رییس هیئت مدیره

دکتر محمد حسن امامی

نایب رییس هیئت مدیره

دکتر مسعود اعتمادی فر

عضو هیئت مدیره

سید سعید فامیل دردشتی

خزانه دار

مسعود حاج رسولیها

بازرس اصلی

علیرضا حریت

بازرس علی البدل