داستان کسا

در سال ۱۳۸۴ جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، برای کمک به کودکان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان امید، آغاز به فعالیت‌های فرهنگی نمودند.به تدریج و در هنگام فعالیت و گفتگو با خانواده این کودکان، دریافتند که «هزینه های سرسام آور درمان» بسیاری از والدین را مجبور به «ترک درمان» فرزندشان می‌کند. آگاهی از این حقیقت تلخ سبب گردید تا با همکاری موسسه خیریه محک، هسته اولیه این موسسه خیریه را در بیمارستان امید تشکیل دهند. سرانجام با گردهم‌آیی افراد معتمد و پزشکان مسئول و درد آشنا، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان اصفهان با نام اختصاری «کسا» در سال ۱۳۹۳ با شماره ۴۱۰۰ به ثبت رسید.
هدف موسسه خیریه کسا «تأمین کلیه هزینه‌های درمانی کودکان مبتلا به سرطان» است.
نام «کسا» برگرفته از سه واژه کودک، سرطان و امید است و لوگوی آن کودکیست شاد به رنگ سبز، که نماد زندگی و امید می باشد.
درحال حاضر موسسه خیریه کسا بیش از ۱۷۰۰ کودک مبتلا به سرطان را تنها با بهره گیری از کمکهای انسان دوستانه مردم و با همت پرسنل رسمی و داوطلب خویش حمایت کرده و میکند. حمایت های کسا به هیچ وجه بستگی به ملیت، مذهب، نوع سرطان یا مقدار هزینه های درمان ندارد.
آمده ایم با اتکا به کمک های مردمی بکوشیم هیچ خانواده ای بعلت « عدم توان مالی » کودک مبتلا به سرطان خود را از دست ندهد.