می خواهم بیشتر بدانم...

اگر درخصوص فعالیت های موسسه خیریه کسا سئوالی دارید و یا می خواهید بیشتر با ما آشنا شوید کلیک کنید

می خواهم حمایت کنم...

اگر می خواهید از طریق موسسه کسا حمایت های مادی و معنوی شما به کودکان مبتلا به سرطان برسد کلیک کنید

به حمایت نیاز دارم...

اگر کودک مبتلا به سرطان دارید و نیاز به حمایت مادی و معنوی موسسه کسا دارید می توانید روش‌های حمایت را ببینید

کودک، سرطان، امید...

موسسه خیریه کسا با هدف حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنان تاسیس گردیده است. ماموریت این موسسه فراهم نمودن امکانات لازم برای بازگشت کودک به جاده سلامتی است. این امکانات شامل تامین هزینه های درمان و همچنین حمایت های جانبی مرتبط با درمان کودک یا خانواده او در طول درمان می باشد.

باهَم غیرمُمکن ها را مُمکن خواهیم کرد!

درمان کودکان مبتلا به سرطان به همراهی و انرژی زیادی بستگی دارد که ما و شما بایستی آن را فراهم کنیم...

روحیه ای قَوی؛ انِرژیِ جَوانی

داوطلبان کسا بزرگترین حامیان کودکان مبتلا به سرطان هستند که همواره در کنار یکدیگر تلاش می کنند...
221 تعداد داوطلبین
2032 کودکان تحت پوشش از سال 1393
1090 کودکان تحت درمان
492 کودکان بهبود یافته

کُمک هایِ شُما صَرف چه اُموری می شود؟

هر 10.000 ریال کمک های نقدی یا نذورات اهدایی به موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان اصفهان(کسا) صرف امور درمان کودکان تحت پوشش و یا کمک به توسعه فعالیت های موسسه می شود. این مبالغ بصورت درصدی در نمودار روبرو به شما نمایش داده می شود.

تهیه دارو و هزینه درمان کودکان کسا 0