نذری می‌تونه سلامتی یه کودک باشه…

سلامتی بیش از ۲۳۰۰ کودک کسا به قطره قطره مهر شما مهربانان گره خورده

قطره های مهر شماست که به جام سلامتی این کودکان میریزه تا به اونها فرصت زندگی ببخشه.

دعوت اینبار کسا به مناسبت ادای نذورات ماه محرم، تامین هزینه یک ماه ۳۰۰ نفر از این کودکانه…

میانگین هزینه هر کودک، ماهیانه ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومانه

کودکان کسا منتظر دستان با سخاوت شما هستند

یادتون باشه عددش مهم نیست
حسش مهمه

0 کودک
هزینه داروی یک ماه کودکان کسا