stand-tabrik

استند تبریک

گل ها زیبایند، اما نه به زیبایی لبخند سلامتی کودکان مبتلا به سرطان. با اختصاص هزینه سبد گل خود به کودکان کسا، شادی عزیزانتان را دوچندان کنید.

stand-tasliyat

استند تسلیت

با سفارش استندهای تسلیت کسا در غم عزیزانمان شریک شویم و با کمک به سلامتی دوباره کودکان باعث شادی درگذشتگان گردیم.

stand-tasliyat-vip

استند اهدای هزینه

با اهدای بخش یا تمامی هزینه مراسم های یادبود عزیزان خود به کودکان کسا، اقدامی ماندگار در راستای سلامتی این کودکان انجام دهیم.

استند تبریک

در فرهنگ اصیل و غنی سرزمینمان،همواره رسم  بر آن است که در شادی عزیزانمان شریک گردیم و با حضور در مراسم و ارسال سبدهای گل، با آنان همدلی نماییم.

چه نیکوست که این همدلی، با هدفی والا توام گردد و در عین رساندن پیام تبریک و شادی به عزیزانمان قدمی در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان برداریم.

هیچ چیز به زیبایی لبخند سلامتی دوباره یک کودک مبتلا به سرطان نیست.

استند های تبریک کسا نمادی از اهدای هزینه ی تاج گل شما نیکوکاران، برای درمان این کودکان می باشد. این استند ها تحت عنوان نام شما به عنوان  اهدا کننده و به صورت رایگان به محل مراسم، ارسال و مستقر خواهد شد.

استند تسلیت

در فرهنگ اصیل و غنی سرزمین‌مان، همواره رسم بر آن است که در غم و ناراحتی عزیزان‌مان شریک گردیم و با حضور در مراسم و ارسال سبدهای گل، با آنان همدلی نماییم. چه نیکوست که این همدلی، با هدفی والا توام گردد و در عین رساندن پیام تسلیت به عزیزان‌مان قدمی در جهت ((حمایت از کودکان مبتلا به سرطان)) برداریم.

هیچ چیز به زیبایی ( لبخند سلامتی ) دوباره یک کودک مبتلا به سرطان نیست.

استندهای تسلیت کسا نمادی از اهدای هزینه‌ی سبد گل شما نیکوکاران ، برای درمان این کودکان می‌باشد. این استندها تحت نام شما به عنوان اهدا کننده و به صورت رایگان به محل مراسم، ارسال و مستقر خواهد شد.

استند اهدای هزینه مراسم

سفارش استند صاحب عزا توسط بازماندگان، راهیست تا آرامش الهی را بدرقه راه عزیز از دست رفته‌مان کنیم و با مشارکت در تامین هزینه دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان، سهمی داشته باشیم تا بقای عمر ایشان، به ادامه زندگی قهرمان‌های کوچک محک منجر شود.